Rekenspecialist

 

De rekenspecialist is in staat ondersteunende rekenkaarten vaardig in te bedden in de 
betreffende leerlijnen en de student te begeleiden bij het gebruiken van de rekenkaarten, 
waarbij de rekenkennis, -leerlijnen, -taal, modelgebruik en flexibel hanteren van 
oplossingsstrategieën centraal staan. De rekenkaarten bevatten rekenkennis, –feiten en 
oplossingsprocedures. 
De rekenspecialist hanteert hierbij 4 fasen:
fase 1: verkennen van de rekenkaarten
fase 2: begrijpen van de rekenkaart
fase 3: toepassen van de rekenkaart
fase 4: transfer van de rekenkaart naar de COE-rekenen.
Het gebruik van de rekenkaarten leidt bij studenten met rekenproblemen tot zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid.  
De certificering Rekenspecialist is gebaseerd op de reken-referentieniveaus van Meijerink 
(2008), het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie MBO met de daarin 
geformuleerde vier pijlers van goed rekenonderwijs (ERWD3: Van Groenestijn, Van Dijken, 
Janson, 2012) en gegevens van het CvTE.

De rekenspecialist is in staat ondersteunende rekenkaarten en/of opzoekkaarten vaardig in te bedden in de betreffende leerlijnen en de student te begeleiden bij het gebruiken van de rekenkaarten, waarbij de rekenkennis, -leerlijnen, -taal, modelgebruik en flexibel hanteren van oplossingsstrategieën centraal staan. De rekenkaarten bevatten rekenkennis, –feiten en oplossingsprocedures. 

 

De rekenspecialist hanteert hierbij 4 fasen:

 

 

Het gebruik van de rekenkaarten leidt bij studenten met rekenproblemen tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid.  

De certificering Rekenspecialist is gebaseerd op de reken-referentieniveaus van Meijerink (2008), het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie MBO met de daarin geformuleerde vier pijlers van goed rekenonderwijs (ERWD3: Van Groenestijn, Van Dijken, Janson, 2012) en gegevens van het CvTE.

 

Lees hier meer over de verantwoording van de triaining rekenspecialist. 

© 2011-2020 Rekenen Op Rekenen - Disclaimer - Contact