Didactische training tot rekendocent

Deze training bestaat uit 16 dagdelen. Hierna werken wij 11 dagdelen aan de inhoud van de uitgangspunten van Het profiel van de competenties van een rekendocent centraal staat (bron: Indeling volgens Stichting Beroepskwaliteit Leraren/ Steunpunt Taal & Rekenen mbo). In de overige 5 dagdelen staan Rekenstrategieën centraal. De rekendocenten krijgen bij de start van de training een cursusmap. Hierin zit al het materiaal en de achtergrondinformatie die nodig zijn voor de training. Na afloop krijgt de docent een certificaat (Biowet) en een dvd met het behandelde materiaal. Het doel is dan ook dat de docent aan de hand van de training en het materiaal een vervolg kan geven aan zijn eigen professionalisering en met gerichte vervolgvragen kan komen. Na de afronding van de training moet het mogelijk blijven bepaalde onderdelen nogmaals te volgen. De rekendocenten hebben de mogelijkheid om bij de nieuwe training opnieuw aan te schuiven.

Didactiek op maat

Binnen de didactische training tot rekendocent staan de drie lagen van didactiek in de groep centraal. De training gaat in op het ontwikkelen van didactische vaardigheden om de individuele student zo goed mogelijk te kunnen onderwijzen. Hierbij wordt ingezoomd op de lesstijl van de cursisten en kan iedere cursist aan de hand van persoonlijke feedback werken aan het verbeteren van zijn lesstijl. Ook wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van heuristiek, het aanpakken van rekenopgaven aan de hand van zoekregels. Op deze manier leren de cursisten de studenten zoveel mogelijk aan de hand van krachtige didactiek te begeleiden. De cursisten ontvangen niet alleen informatie, maar gaan hiermee ook praktisch aan de slag zodat zij de informatie leren toepassen binnen hun onderwijs. Ook is er ruimte voor het delen van praktische ervaringen van cursisten. Hoewel de lagen van de didactiek centraal staan, vloeit hier ook een verbetering van de eigen vaardigheid voort uit de training De rekendocent voor het MBO en VO.

In de trainingen zitten steeds drie lagen didactiek:

Rekenstrategieën

Tijdens de laatste 5 dagdelen van de training gaan we aan de slag met rekenstrategieën. We zoomen in op de opgedane kennis van de training. Aan de hand van rekenopgaven uit verschillende rekenmethoden MBO en VO gaan we het uitleggen oefenen. Het realistisch rekenen en het mechanisch rekenen komen zeker aan bod. Deze moeten beide beheerst worden omdat de studenten op verschillende manieren uitleg hebben gekregen in hun vooropleiding.
Met deze opgaven is ook getracht heldere leerlijnen van het rekenonderwijs aan te bieden. De rekendocent ervaart door het zelf te doen. Door deze training vergroot de rekendocent zijn scala aan oplossingsstrategieën op het gebied van het uitleggen binnen de rekenles.
In de training wordt ook de eigen vaardigheid van de rekendocent geoefend.
Het rekenmateriaal (rekenopgaven uit verschillende rekenmethoden MBO en VO en filmmateriaal) uit de training kan tevens door de rekendocent als lesmateriaal in de rekenles worden gebruikt.

Na het afsluiten van de training heeft de cursist de volgende competenties behaald:

De verworven competenties resulteren erin dat de cursist het rekenonderwijs kan aanpassen aan de behoeften van zijn doelgroep.

Wilt u meer weten over de kennis en vaardigheden die een rekendocent zich dient eigen te maken? Klik hier voor een overzicht.

Wilt u een gedetailleerd overzicht van de inhoud van de cursusdagen? Download het programma voor de didactische training tot rekendocent.

© 2011-2020 Rekenen Op Rekenen - Disclaimer - Contact