Werkwijze

Studenten zullen straks hard worden afgerekend op hun taal- en rekenniveau. Zij moeten daarom kunnen rekenen op kwalitatief goed onderwijs van geïnspireerde docenten. Rekenen op Rekenen richt zich op het opleiden van bekwame rekendocenten die hun studenten kunnen begeleiden naar een desgewenst rekenniveau. Het basisprincipe is zelf ervaren, zelf doen en het gedrag van de rekendocent te veranderen.                                                 

Zelf ervaren

Om te kunnen ontwikkelen als rekendocent, zal de docent eerst een beeld moeten schetsen van zijn eigen ontwikkeling op het gebied van rekendidactiek. Door middel van voorbeelden binnen de verschillende gebieden van het rekenen zal de docent zelf ervaren waar hij staat op het gebied van rekendidactiek, maar ook wat er nog te winnen valt op dit gebied. Zo komt hij erachter op welke gebieden er verandering zal moeten plaatsvinden om een goed functionerende rekendocent te worden.

Zelf doen

Wanneer de docent een beeld heeft gekregen van de veranderingen die plaats moeten vinden op het gebied van zijn rekendidactiek, zal de docent deze nieuwe manieren zelf gaan uitvoeren en oefenen. Door te oefenen zal de docent de nieuwe didactiek gaan beheersen. Uiteindelijk zal de docent zich de nieuwe didactiek eigen maken. Een belangrijk element is dat de training niet alleen uit theorie bestaat, maar ook een groot praktijkgedeelte bevat waarin de docent zelf aan de slag gaat met de nieuw geleerde didactiek.

Het gedrag veranderen

Door deze cyclus van zelf ervaren en zelf doen vaak te doorlopen, zal de rekendocent automatisch zijn nieuw aangeleerde rekendidactiek gaan gebruiken. Ook zal hij op deze manier niet meer terugvallen op zijn oude didactiek. De nieuwe didactiek is nu deel van de docent geworden, van zijn manier van het geven van goed rekenonderwijs.

Om de bovenstaande principes zo goed mogelijk tot uiting te laten komen, is het belangrijk om elke week, gedurende een aantal weken, een dag van de training te volgen. Met een groepje rekendocenten gaan we als volgt te werk: door middel van beeldmateriaal, theorie en voorbeelden gaan de rekendocenten zelf aan de slag. Ze oefenen de nieuwe didactiek door aan elkaar uit te leggen. 

© 2011-2020 Rekenen Op Rekenen - Disclaimer - Contact